Glyko® Monofucosyllacto-N-hexaose III (MFLNH-III) [GKAD-00133]

Price:
$ 190.00

Description

Glyko® Monofucosyllacto-N-hexaose III (MFLNH-III)

Size: 100 µg

Product Code: GKAD-00133

Safety

Product Safety Documentation for GKAD-00133:

Product/Part No. Description
GKAD-00133 Glyko® Monofucosyllacto-N-hexaose III (MFLNH-III) 

Related Items

Glyko® 2'-Fucosyllactose (2'-FL) [GKAD-02001]

$ 240.00

Glyko® 2'-Fucosyllactose (2'-FL) Size: 2 mg Product Code: GKAD-02001 Safety Product Safety Documentation for...

Glyko® 3'-Fucosyllactose (3'-FL) [GKAD-02002]

$ 240.00

Glyko® 3'-Fucosyllactose (3'-FL) Size: 1 mg Product Code: GKAD-02002 Safety Product Safety Documentation for...

Glyko® Lacto-N-fucopentaose I (LNFP I) [GKAD-02006]

$ 380.00

Glyko® Lacto-N-fucopentaose I (LNFP I) Size: 500 µg Product Code: GKAD-02006 Safety Product Safety...